Dzięki realizacji przedsięwzięcia  udało się wykastrować 32 psy i koty na łączną kwotę 10 000,00 zł.

Od 4 czerwca 2023 r.  gmina Biskupiec realizuje zadanie o nazwie „Prewencyjna sterylizacja i kastracja psów i kotów należących do właścicieli zamieszkujących na terenach wiejskich w gminie Biskupiec” w ramach konkursu „Podaj Łapę” organizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Realizacja zadania pomoże zapobiegać rosnącemu problemowi bezdomności wśród zwierząt, dodatkowo działania te zmniejszą zjawisko wałęsających się psów, zwiększając tym samym bezpieczeństwo mieszkańców wsi oraz ich zwierząt. Wdrożenie powyższych zadań realnie wpłynie na zmniejszenie liczby porzuconych oraz zagubionych zwierząt, które ostatecznie umieszczane są w schronisku. Identyfikacja znalezionych zwierząt pozwoli na ich szybszy powrót do domu, zmniejszając tym samym ryzyko stresu wiążące się z pobytem zwierzęcia w schronisku. Dodatkowo działania te, przyczynią się do podniesienia świadomości mieszkańców, co wpłynie na poprawę dobrostanu zwierząt z obszarów wiejskich.

Do końca trwania akcji tj. 30 listopada 2023 r. lub wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na powyższy cel, każdy pełnoletni mieszkaniec z terenów wiejskich z gminy Biskupiec może złożyć wniosek o stuprocentowe dofinasowanie do zabiegu sterylizacji/kastracji i trwałego oznakowania swojego zwierzęcia.

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie jest:

  • bycie mieszkanką/ańcem gminy Biskupiec z terenów wiejskich;
  • złożenie w Urzędzie Miejskim w Biskupcu kompletnego wniosku;
  • załączeniu do wniosku ważnego zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie lub aktualny wpis w książeczce szczepień (dotyczy psów);
  • wyrażenie zgody na czipowanie zwierzęcia (jeżeli nie było wcześniej trwale oznakowane).

Regulamin: LINK
Wniosek: LINK

Więcej informacji dot. dofinansowania można uzyskać pod nr tel. 89 715 01 36 lub w pokoju nr 5 w Urzędzie Miejskim w Biskupcu.

Zabiegi wykonywane będą przez Przychodnię Weterynaryjną S.C. Leszek Linsenman, Marek Dzięgielewski, Andrzej Rąkowski, ul. Bolesława Chrobrego 10, 11-300 Biskupiec, NIP 739-103-40-69, tel. 89 715 25 09

Dlaczego warto skorzystać z akcji kastracji zwierząt właścicielskich?

  • Zapewnisz zdrowie i dobre życie zwierzęciu oraz obniżysz koszty jego przyszłego leczenia!
  • Zapobiegniesz zwiększaniu się liczby zwierząt bezdomnych w gminie i zmniejszysz koszty opieki nad nimi!
  • Zapobiegniesz cierpieniu i złemu traktowaniu zwierząt skazanych na bezdomność!

Kastracja oraz trwałe znakowanie to najskuteczniejsze sposoby zapobiegania bezdomności zwierząt!
Właścicielu zwierzęcia pamiętaj, że opieka nad zwierzętami to także kontrola ich rozmnażania!