Dzieci z gminy Biskupiec poznawały nad Dadajem zasady bezpiecznego zachowania nad wodą.

„Bezpieczne Wakacje 2022” to kolejna edycja festynu edukacyjno-prewencyjnego, który odbył się po trzyletniej przewie spowodowanej pandemią Covid-19. Głównym celem przedsięwzięcia jest propagowanie bezpiecznych zachowań w trakcie wakacji i wypoczynku nad wodą. Wydarzenie adresowane jest do dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatu olsztyńskiego.
Cykl festynów rozpoczął się w tym roku w gminie Biskupiec, 10 czerwca na plaży Słoneczny Brzeg w Rukławkach. Na dzieci czekali policjanci, strażacy, ratownicy medyczni i leśnicy. Najpierw zaprezentowano jak wygląda letnia akcja ratunkowa – od podpłynięcia motorówką do osoby topiącej się, po jej transport do brzegu, pierwszą pomoc i przekazanie ratownikom w karetce. Przedstawicie służb udostępnili dzieciom swoje samochody. Nie zabrakło pokazów posłuszeństwa psa policyjnego, które były dobrą okazją do pokazania zasad bezpiecznego kontaktu z tymi zwierzętami. Leśnicy przygotowali namiot pełen konkursów z nagrodami. Uczulali na zagrożenia mogące występować w lasach oraz promowali zachowania proekologiczne. Na uczestników festynu czekały także drobne gadżety, a także słodki poczęstunek.