Od 1 czerwca do 14 sierpnia na terenie całego kraju prowadzone są badania dotyczące gospodarstw rolnych. Wyniki przeprowadzonego badania są podstawą do oceny efektów Wspólnej Polityki Rolnej.

16 czerwca upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet LINK związanego z trwającymi badaniami rolniczymi realizowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.