Tematem kolejnego spotkania Babskiego Gadania będą Pocztówki z Biskupca, czyli pasje Piotra Weraksy.

Serdecznie zapraszamy, 6 grudnia o godz. 19 w budynku biskupieckiego dworca.