Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowie w ramach otrzymanego dofinansowania realizuje zadanie pt. „Warsztaty artystyczne”.

W ramach Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2023” w Lipowie odbywały się ciekawe warsztaty. W ramach zadania odbyły się już 3 spotkania: poznajmy okoliczną przyrodę, malowania kubków i talerzyków oraz malowanie dachówek. Odbędzie się jeszcze jedno spotkanie, podsumowujące cały projekt.

Główne cele projektu to: realizacja zadania na rzecz dobra wspólnego i aktywizacja polskiej wsi, podniesienie ogólnej wiedzy w zakresie sztuki/malowania, rozwijanie zainteresowań, zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej na terenie sołectwa Lipowo, zmniejszenie negatywnych skutków pandemii w życiu mieszkańców, dzięki spotkaniom warsztatowym, kultywowanie tradycji oraz przybliżenie dawnych metod malowania porcelany, zwiększenie atrakcyjności i rozwoju KGW Lipowo.