Zapraszamy do udziału w Konkursie Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olszynie.

Informujemy, iż rozpoczął się nabór wniosków w Konkursie pn. „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”, który organizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” na lata  2021-2023.

Celem Konkursu jest uhonorowanie jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych przedsiębiorstw, szkół, a także podmiotów ekonomii społecznej  poprzez przyznanie nagród
i wyróżnień za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach.

Konkurs odbywa się w 4 kategoriach:
Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej,
Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej,
Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej,
„Markowy produkt PES” – kategoria specjalna
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej LINK
PLAKAT EKONOMII SPOŁECZNEJ