Gmina Biskupiec znalazła się na liście projektów dofinansowanych w konkursie grantowym „Generacja 6.0” edycja VI.

Tytuł projektu „ Akademia aktywnego seniora”

Kwota dofinansowania 20 000,00 zł – (100%) kosztów zadania

Okres realizacji: od stycznia do czerwca 2024 r.

Etapy projektu:

Organizacja cyklu warsztatów poprawiających sprawność ruchową i kondycję seniorów 60+ grupa z Domu Dziennego Pobytu (18 osób):

  • “Body ball i easy ball” – zajęcia usprawniające z piłką;
  • “Stretching z elementami jogi” – ćwiczenia rozciągające: sprawne mięśnie i stawy;
  • “Latino senior” – zajęcia taneczne;
  • “Trekking dla seniora” – zajęcia ruchowe w plenerze;
  • Zakup niezbędnych materiałów: piłki fitball małe i duże (po 9 szt.), kijki nordic walking (18 komp.), pedometry (18 szt.);

W ramach realizacji projektu zaplanowano także wydarzenie kulturowe wyjazdowe na spektakl oraz organizację spotkania pokazującego umiejętności teatralno/taneczne zdobyte w czasie warsztatów.