Gmina Biskupiec znalazła się na liście projektów dofinansowanych w konkursie grantowym „Generacja 6.0” edycja VI. W ramach tego programu realizowany jest projekt pt. „Akademia aktywnego seniora”, który otrzymał pełne dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł, pokrywające 100% kosztów zadania.  Projekt jest w trakcie realizacji, ma na celu aktywizację fizyczną i kulturową seniorów, promowanie zdrowego stylu życia oraz integrację społeczności lokalnej. Dzięki wsparciu finansowemu z programu „Generacja 6.0”, seniorzy z Gminy Biskupiec mają okazję uczestniczyć w różnorodnych formach aktywności, które poprawią ich kondycję fizyczną i samopoczucie.