Radni Rady Miejskiej jednogłośnie udzielili absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi Biskupca.

28 czerwca odbyła się najważniejsza w roku absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej w Biskupcu, podczas której Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Udzielenie wotum i absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady nad działalnością Burmistrza oraz element docenienia jego pracy. Podstawą do dokonania powyższej oceny przez radnych był przedstawiony przez burmistrza „Raport o stanie gminy za 2021 rok” oraz sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2021 r., które uzyskało również pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po udzieleniu absolutorium burmistrz złożył serdeczne podziękowania za współpracę wszystkim radnym, współpracownikom, kierownikom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysom i wszystkim zaangażowanym w sprawy gminy. – Dziękuję za bardzo dobrą, wspólną pracę, która pokazuje, jak wiele razem możemy zrobić. Zrealizowane projekty są efektem dobrej współpracy z radnymi, sołtysami oraz pracy wielu osób, które działają w strukturach Urzędu i poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Pomimo trudnego czasu, przypadającego na okres pandemii, nie zwalnialiśmy tempa i realizowaliśmy wszystkie zaplanowane zadania. To już 8 absolutorium Burmistrza Biskupca Kamila Kozłowskiego, który sprawuje swoją funkcję od 2014 roku.
Sesja była również okazją do wręczenia podziękowań i listów gratulacyjnych funkcjonariuszom z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu, którzy otrzymali medale, awanse i nagrody od Prezydenta RP oraz Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. – Odznaczenia te, są dowodem najwyższego uznania i poszanowania za wypełnianą służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa drugiego człowieka. To również świadectwo odwagi, profesjonalizmu i poświęcenia jakim wykazują się Strażacy każdego dnia! Jeszcze raz serdecznie gratuluję i dziękuję! – mówił Burmistrz Biskupca
W tym dniu burmistrz wręczył także nagrodę Panu Markowi Kuziucie, który zwyciężył w konkursie na najciekawszy gadżet promocyjny z okazji 15-lecia Cittaslow. Wykonana przez Pana Marka oryginalna pamiątka z cegły oraz drewna pochodzącego z budynku biskupieckiego dworca godnie reprezentowała Gminę Biskupiec podczas Festiwalu Miast Cittaslow w Prudniku.