W Szkole Podstawowej nr 2 w Biskupcu odbyła się dziewiąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno – Literackiego „Hubal”.

Szkoła Podstawowa nr 2. im mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. “Hubal” kolejny raz przeprowadziła ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki. Tradycją jest podsumowanie tego konkursu po mszy świętej ku czci patrona, uczniów, byłych i obecnych pracowników szkoły. Nie inaczej było w tym roku. Konkurs, którego celem jest m.in. rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych, rozbudzanie wyobraźni twórczej, kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, budzenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń, a także promocja talentu młodych miał trzy kategorie plastyczną dla uczniów klas 1 – 3, literacką dla uczniów klas 4 – 6, literacką dla uczniów klas 7 – 8. Na konkurs plastyczny wpłynęło 131 prac. Na konkurs literacki w kategorii klas IV – VI wpłynęło 112 prac pisemnych, a w kategorii klas VII – VIII – 124 prace. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Poseł na Sejm Panią Urszulę Pasławską, Starostę Olsztyńskiego Pana Andrzeja Abako, Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Biskupca Pana Kamila Kozłowskiego, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie, Fundację dla Rodaka.

Organizatorzy konkursu: G. Wojczuk, B. Pawłowska, J. Kruk

Przygotowanie mszy świętej: ks. J. Fiszer, J. Kruk