W Szkole Podstawowej nr 2 w Biskupcu odbyła się ósma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno – Literackiego „Hubal”.

Szkoła Podstawowa nr 2. im mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. “Hubal” kolejny raz przeprowadziła ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki. Tradycją jest podsumowanie tego konkursu po mszy świętej ku czci patrona, uczniów, byłych i obecnych pracowników szkoły. Nie inaczej było w tym roku. Konkurs, którego celem jest m.in. rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych, rozbudzanie wyobraźni twórczej, kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, budzenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń, a także promocja talentu młodych miał dwie kategorie: plastyczną (dla uczniów klas 1 – 3) oraz literacką (dla uczniów klas 4 – 6 oraz uczniów klas 7 – 8).  Na konkurs plastyczny wpłynęło 271 prac, a w kategorii literackiej komisja konkursowa zapoznała się ze 142 pracami pisemnymi uczniów klas 4 – 6 oraz 131 napisanymi przez uczniów klas 7 – 8. Laureaci otrzymali puchary i nagrody ufundowane przez Panią Urszulę Pasławską, Pana Burmistrza Kamila Kozłowskiego, Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Olsztynie, Fundację dla Rodaka, Starostę Olsztyńskiego Andrzeja Abako. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Poseł na Sejm Urszula Pasławska, Starosta Olsztyński Andrzej Abako, Burmistrza Biskupca Kamil Kozłowski, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie, Fundacja dla Rodaka. Po mszy świętej uczniowie wraz z nauczycielami wrócili do szkoły, gdzie odbył się uroczysty apel poświęcony patronowi szkoły –mjr. Henrykowi Dobrzańskiemu pseud. Hubal.  W krótkim montażu słowno – muzycznym została przypomniana sylwetka patrona i wartości, którymi kierował się w życiu.

Organizatorki konkursu: Panie G. Wojczuk, M. Pawłowska, B. Pawłowska

Przygotowanie mszy świętej: J. Kruk, ks. J. Fiszer

Przygotowanie apelu: Panie J. Kaliszuk, M. Jeziorek, A. Mikołajczak