26 kwietnia odbyło się 7 Forum Ekonomiczne pod hasłem: „Liczę, planuję, oszczędzam z SKO!” w SP3.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Biskupcu w ramach Programu Szkolnej Kasy Oszczędności PKO BP  odbyło się 7 Forum Ekonomiczne pod hasłem: „Liczę, planuję, oszczędzam z SKO!” dla uczniów klas czwartych i piątych. W tym roku wydarzenie  przypadło w ogłoszonym  przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej Roku Edukacji Ekonomicznej, zostało zaakceptowane przez zespół merytoryczny i włączone do inicjatyw Roku Edukacji Ekonomicznej 2024. Podczas rozpoczęcia przywitano Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Biskupcu Bożenę Lasocką oraz zaproszonych gości: Prodziekana Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych Olsztyńskiej Szkoły Wyższej dr Mariusza Wawrzyniaka, Dyrektor I Oddziału PKO BP w Biskupcu Agnieszkę Ptaszkowską, Doradcę-kasjera I Oddziału  PKO BP w Biskupcu Karolinę Szwarc, Skarbnika Gminy Elżbietę Kaczmarczyk, Przewodniczącą Rady Rodziców Aleksandrę Maciąg oraz Hannę Radomską uczennicę Technikum Ekonomicznego w Olsztynie, absolwentkę, która angażuje się w edukację ekonomiczną szkoły. Uroczyste otwarcie Forum uświetniło spotkanie online z Dyrektor Biura Młodego Klienta PKO BP w Warszawie Małgorzatą Kocoń, która podkreśliła rolę i znaczenie realizowanych w szkole działań w ramach Programu SKO w edukację społeczności uczniowskiej, Krzysztofem Michalskim, który uczestniczył osobiście w 1 Forum oraz Aleksandrą Andrusiewicz z Biura Młodego Klienta. Podczas swoich wystąpień życzyli uczestnikom  dobrej zabawy w przygodzie i zmaganiach z ekonomią. Podczas wydarzenia Hanna Radomska poprowadziła panel poświęcony influencerom i ich zarobkom oraz quiz wiedzy ekonomicznej. Uczennice klasy 7b Paulina Mroczek i Aleksandra Łowejko wygłosiły prelekcję na temat korzyści z oszczędzania od najmłodszych lat w SKO. Uczennice klasy 8a Małgorzata Kowalska i Zofia Lenart wprowadziły uczestników w tematykę związaną z płatnościami bezgotówkowymi. Podczas wydarzenia odbył się międzyszkolny turniej ekonomiczny. Merytorycznie nad prawidłowym  przebiegiem rywalizacji, jako eksperci czuwali zaproszeni goście. Trzyosobowe reprezentacje szkół z klas piątych brały udział w następujących konkurencjach: autoprezentacja, wykonanie plakatu promującego zdrowe odżywianie, wykonanie najwyższej wieży z papieru, makaronu i taśmy samoklejącej oraz quiz wiedzy o bankowości, ekonomii, ekologii, cyberbezpieczeństwie, odżywianiu i pierwszej pomocy. Wszystkie drużyny były bardzo dobrze  przygotowane i wykazały się doskonałą wiedzą oraz umiejętnościami. Zwycięska drużyna otrzymała puchar ufundowany przez Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej Agnieszkę Górską, wszystkie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy.

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu, opiekun Danuta Frątczak i Danuta Leszek-Grabowska.

II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie, opiekun Anna Kowalczuk.

III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach, opiekun Agnieszka Popławska i Magdalena Wieczorek- Włoch, wraz z licznie przybyłą grupą uczniów dopingujących swoich zawodników.

Forum Ekonomiczne zorganizowały opiekunki SKO: Danuta Leszek- Grabowska i Danuta Frątczak oraz Alicja Leczycka, Barbara Żęgota, Hanna Radomska, Justyna Stysiek. Spotkanie prowadziły uczennice klasy 6b Zuzanna Rygielska i Zuzanna Wiśniewska.