13 grudnia w Galerii Ziemi Biskupieckiej odbył się wernisaż wystawy z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju. Tym sposobem złamano nadzieje milionów Polaków i na wiele lat odsunięto szansę na demokratyczne przemiany. Stan wojenny przyniósł tysiącom osób i ich rodzinom cierpienie – izolację w ośrodkach internowania, uwięzienie, pozbawienie pracy. Dziesiątki niewinnych straciły życie. Czas stanu wojennego w Polsce to ważny okres w historii naszego kraju. Aby przypomnieć starszym oraz przybliżyć młodszym mieszkańcom Biskupca ten trudny czas, w Galerii Ziemi Biskupieckiej utworzona została wystawa poświęcona tamtym wydarzeniom.

Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Informacji Turystycznej – 89 715 47 42.