PSONI Koło w Biskupcu świętowało swój Jubileusz!

30 lat temu z inicjatywy kierownik MOPS – Danuty Plucińśkiej utworzono Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przy Towarzystwie Pomocy Dzieciom w Biskupcu. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu jest jednostką terenową, która kontynuuje działalność Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski utworzonego przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci założonego w 1963 roku. W 1984 roku Komitet zmienił nazwę na Krajowy Komitet Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym. W 1994 roku – Koło weszło w strukturę Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. I tak powstała placówka dbająca o godność i poczucie własnej wartości, miejsce w rodzinie, wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przez 30 lat Ośrodek nieustannie się rozwijał i powiększał, budował i inwestował. Dziś to nowoczesne obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych nastawione w kierunku przyszłości. 18 maja na Placu Wolności w Biskupcu placówka świętowała swój wielki jubileusz wspólnie z całą biskupiecką społecznością. W uroczystości udział wzięli m.in.: Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Posłowie na Sejm RP Iwona Arent, Urszula Pasławska, Michał Wypij , Starosta Olsztyński Andrzej Abako, Wicestarosta Olsztyński Joanna Michalska, Dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PFRON Mateusz Szkaradziński. Następnie z okazji obchodzonego 5 maja Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych ulicami naszego miasta przeszedł Marsz Godności solidaryzujący się z osobami niepełnosprawnymi. Tego dnia dokonano także otwarcia kolejnej placówki dedykowanej osobom ze szczególnymi potrzebami. Środowiskowy Dom Samopomocy to placówka pełniąca bardzo istotną rolę w życiu osób niepełnosprawnych, ucząca ich samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie i codziennego życia. Korzystając z tak uroczystej okazji Burmistrz Biskupca wręczył także Honorowe Obywatelstwo Gminy Biskupiec zasłużonej, wieloletniej i oddanej pracy Prezes Zarządu Koła PSONI w Biskupcu – Jadwidze Marzjan. Uchwałę o tym wyjątkowym wyróżnieniu podjęto już w 2020 r., a dzisiejsze uroczystości były doskonałą okazją do oficjalnego wręczenia tego tytułu. Pani Prezes, całemu Zarządowi, wszystkim pracownikom i podopiecznych życzymy kolejnych owocnych i radosnych lat pracy, realizacji wyznaczonych celów i satysfakcji z życia.