Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2023.

Celem strategicznym programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.
W ramach dofinansowanego Zadania I – INICJATYWY LOKALNE do realizacji były dwa etapy:
• Etap I – Diagnoza
• Etap II – Inicjatywy oddolne
W ramach etapu II w wyniku naboru, po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami, komisja postanowiła zakwalifikować do realizacji projektu 6 inicjatyw lokalnych, na łączną kwotę dofinansowania 30 000 zł.
WYBRANE INICJATYWY:
1. ANNA SIEKIERSKA, MAGDALENA PĄK, JOANNA KRZEMIŃSKA
BISKUPIECKI FESTIWAL KOBIECEJ MOCY
TERMIN: 30.09-01.10 2023
2. ELŻBIETA KOSTKA, SYLWIA KORZENIECKA, EWELINA CICHA, BARBARA KOSTKA
AMATORSKI PLENER MALARSKO-PRZYRODNICZY W KOBUŁTACH
TERMIN: 1.10.2023
3. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH BORKI WIELKIE
WARSZTATY TRADYCJI REGIONALNEJ
TERMIN: 12 i 17.10.2023
4. CHÓR INNAMORATI MARLENA GAJDZIS
I PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH CHÓRÓW AMATORSKICH „MOJEJ OJCZYŹNIE”
TERMIN: 21.10.2023
5. TEATR NA PRZEKÓR, DZIAŁAJĄCY W BISKUPCU
PRZYSTANEK TEATR. SPOTKANIE TEATRÓW AMATORSKICH
TERMIN: 27-28.10.2023
6. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W WĘGOJU – WARMIANKI
WARSZTATY: WIEJSKI TEATR W WĘGOJU
TERMIN: 5.11.2023