Gmina Biskupiec zakończyła realizację zadania pod nazwą „Podniesienie atrakcyjności turystycznej plaży w Rukławkach” w ramach przyznanej pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „Łączy nas turystyka” w 2023 r. Celem zadania było atrakcyjne zagospodarowanie plaży nad jeziorem Dadaj w miejscowości Rukławki dz. 196/2, poprzez stworzenie strefy wypoczynku i rekreacji. Zakres inwestycji obejmował modernizacje terenu poprzez doposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej to:

– budowa przebieralni publicznej drewnianej na terenie plaży z dostosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych.

– zakup i montaż 2 leżaków na stałe montowanych tworzących strefę wypoczynku.

– zakup i montaż tablicy z mapą batymetryczną jeziora Dadaj oraz regulaminem zachowania się nad wodą.

Koszt inwestycji to 39 540,00 zł

Kwota dotacji 18 000,00 zł