W Najdymowie zrealizowano projekt pn.Wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawa warunków życia mieszkańców wsi Najdymowo”.

Gmina Biskupiec zakończyła projekt “Wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawa jakości życia mieszkańców wsi Najdymowo” w 2023 roku, który został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu przyznanemu przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu “AKTYWNA WIEŚ WARMII, MAZUR I POWIŚLA”.

W ramach tego projektu powstało miejsce, które służy zarówno jako oaza wypoczynku, jak i przestrzeń do spotkań lokalnej społeczności. To miejsce pełni funkcję centrum integracji i aktywizacji, które ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi.

Projekt zakładał zagospodarowanie działki o numerze 335 w obrębie Najdymowo. Działania obejmowały niwelację terenu oraz stworzenie boisk do siatkówki i piłki nożnej. Dodatkowo, przewidziano miejsca rekreacji, na których zamontowano ławki, lampy solarnie oraz kosze na śmieci. W trosce o estetykę i przyjazne środowisko, mieszkańcy posadzili drzewa owocowe, takie jak: jabłonie, grusze, morele i czereśnie. Ponadto, zainstalowane zostały domki dla owadów oraz budki dla ptaków.

Dzięki tym działaniom, Najdymowo stało się jeszcze bardziej atrakcyjne dla turystów i przyczyniło się do poprawy jakości życia mieszkańców wsi.