Gmina Biskupiec otrzymała promesę na budowę infrastruktury kanalizacyjnej na odcinku Rzeck-Rukławki.

Uroczystość przekazania promes z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych odbyła się 19 września w Lutrach. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki wraz z Poseł na Sejm Iwoną Arent przekazali dla samorządów z naszego powiatu łącznie ponad 35 mln zł. Kwota promesy, którą otrzymał Biskupiec pokrywa ponad 90% kosztów realizacji zadania. Inwestycja ta odciąży nitkę kanalizacyjną na Słonecznym Brzegu, który mocno rozbudował się w kierunku turystyki. Niejednokrotnie pojawiały się tam już problemy, które wraz z uregulowaniem gospodarki ściekowej w tej części gminy zostaną rozwiązane. Zakres prac obejmować będzie
m.in: budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Rzeck-Rukławki, w tym: budowę rurociągu grawitacyjnego, tłocznego, budowę studni oraz przepompowni wraz z jej wyposażeniem i zasilaniem.