W sobotę, 17 września odbył się jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej.
17 września był wielkim dniem dla Druhów i Druhen z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobułtach. Przez równy wiek kolejne pokolenia strażaków dbały o bezpieczeństwo lokalnej społeczności będąc wierni hasłu: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Obchody zainaugurowała msza święta w Kościele pw. Św. Józefa w Kobułtach z udziałem pocztów sztandarowych. Po nabożeństwie przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej z Lubawy odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku remizy OSP. Następnie uroczysty korowód przemaszerował do miejsca, gdzie odbyła się kolejna część uroczystości z udziałem mieszkańców Kobułt i zaproszonych gości. Na wstępie krótki rys historyczny jednostki OSP Kobułty przedstawiła zgromadzonym Radna Rady Miejskiej w Biskupcu Druhna Elżbieta Kostka. Ważnym i podniosłym momentem było przyznanie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Złotego Znaku Związku OSP RP, który nadawany jest za długoletnią i aktywną działalność. Jest to najważniejsze odznaczenie Związku OSP RP. Jubileusz był również doskonałą okazją, aby uhonorować medalami i odznaczeniami wszystkich zasłużonych dla jednostki OSP w Kobułtach i Bredynkach za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.
Podniosłą atmosferę i wyjątkowo uroczysty charakter uroczystości nadała obecność licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych zaproszonych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i wyjątkowych gości. Serdeczne życzenia strażakom z Kobułt składali m.in.: Poseł na Sejm RP Marcin Kulasek, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Wicemarszałek Województwa Sylwia Jaskulska, Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP Grzegorz Matczyński, Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Ostrowski, pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Babalski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Starosta Olsztyński Andrzej Abako, Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. Jarosław Gryciuk oraz Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Burmistrz Biskupca dh Kamil Kozłowski.
W trakcie wydarzenia nie zabrakło również pokazu technicznego w wykonaniu strażaków, prezentacji sprzętu, wozów strażackich oraz zabaw i animacji dla dzieci. Wydarzenie zakończyło się taneczną zabawą w Świetlicy Wiejskiej w Kobułtach.