W terminie do dnia 26 listopada 2020 r. można było wyrazić pisemną opinię dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Burmistrz Biskupca ogłasza konsultacje dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Burmistrz Biskupca ogłasza konsultacje dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

W związku z przystąpieniem miast – członków Sieci Cittaslow do opracowania Strategii Rozwoju Miast Sieci Cittaslow woj. warmińsko-mazurskiego, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.

Burmistrz Biskupca ogłasza drugie konsultacje dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.