fot.


fot.


fot.


14 kwietnia 2015 r. w Biskupieckim Domu Kultury odbyły się eliminacje miejsko- gminne Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Uczennice z SP3 ,Gabriela WoĽniak i Kinga Kacprzycka z klasy IV a, otrzymały wyróżnienia w swojej grupie wiekowej i będą reprezentować naszą szkołę w eliminacjach rejonowych Konkursu Recytatorskiego.

 Dziewczętom życzymy dalszych sukcesów.

15 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół w Kurzętniku odbyła się wojewódzka konferencja podsumowująca działania geologiczne w placówkach oświatowych woj. warmińsko-mazurskiego. "Trójkę" reprezentowali wicedyrektor Barbara Leonik i nauczyciel przyrody Bernard Czerwiński, na ręce których wręczone zostały: certyfikat, statuetka oraz kolekcja minerałów. Serdecznie gratulujemy!!!
GEOCERTYFIKAT to wojewódzki tytuł nadawany placówkom oświatowym, które w swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych wyróżniają się podejmowaniem zagadnień georóżnorodności otoczenia. Szczególną rolę w otrzymaniu GEOCERTYFIKATU miały wszelkie inicjatywy ukazujące geologiczne i antropogeniczne elementy przyrody nieożywionej, a także ślady dziedzictwa kulturowego najbliższej okolicy, gminy, regionu. W naszej szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych tworzymy lapidarium geologiczne, braliśmy udział w konkursie Głazy.ginący element krajobrazu Warmii i Mazur, inwentaryzowaliśmy geostanowiska, oraz braliśmy udział w warsztatach z gliną. Dla naszych uczniów były to nowe, ciekawe doświadczenia i wyzwania. Udało się! Jest to pierwsze tego typu wyróżnienie w naszej Gminie! Dziękuję uczniom, nauczycielom, rodzicom i wszystkim osobom, które pomagały w realizacji tego projektu.

fot.


Dnia 15 kwietnia w SP3 gościło Bractwo Rycerskie KERIN, które przedstawiło uczniom klas 4-6 niezwykłą lekcję historii na temat Mieszka I i Wikingów. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali dziejów dawnych Słowian, ich wierzeń i obyczajów.
Dzieci obejrzały także scenę zaślubin Mieszka i Dobrawy oraz chrzest Polski, będący początkiem naszej państwowości. Uczniowie poznali również uzbrojenie Słowian i Wikingów, odgrywali różnorodne role, mieli niepowtarzalną okazję włożenia zbroi, strojów historycznych oraz zapoznania się z orężem danej epoki. Taka żywa lekcja historii umożliwiła efektywne przekazanie wiedzy historycznej poprzez ciekawą i humorystyczną opowieść. fot. fot. fot.