Biskupiec (z niem. Bischofsburg) to miasto, które wyrosło z osady przyzamkowej. W 1395 roku został wydany przez biskupa Henryka Sorboma dokument lokacyjny. Nazwa miasta pochodzi od zamku biskupiego, który nie zachował się do obecnych czasów. Fakt jego istnienia znalazł odzwierciedlenie w Herbie Biskupca, który przedstawia zamek o spadzistym dachu i dwiema wieżami z blankami; całość okala mur obronny, a w części środkowej znajdują się: tarcza prezentująca herb rodzinny biskupa Henryka Sorboma oraz mitra biskupia.Herb

- 17 października 1395 r. Biskupiec uzyskał prawa miejskie.
- 1414 r. w wyniku wojny „głodowej” miasto zostało zniszczone i częściowo wyludnione.
- 1454-1466 na skutek wojny trzynastoletniej miasto legło w gruzach; zniszczeniu uległ kościół oraz zamek, którego nigdy już nie odbudowano.
- 1772 r. w wyniku I rozbioru Polski Biskupiec znalazł się pod władaniem Prus.
- 28 maja - 24 czerwca 1812 r. w mieście stacjonują wojska francuskie biorące udział w kampanii Napoleona Bonaparte.
- 1862 r. Biskupiec stał się siedzibą powiatu reszelskiego (istniejącego od 1818r. jako jeden z czterech powiatów na które podzielono Warmię; wcześniej krótko siedzibą powiatu był Reszel i Bęsia).his pocztówka
- 1 października 1865 r. pierwsza stacja telegraficzna w mieście.
- 1877 r. powstał pierwszy w mieście szpital prowadzony przez Konsorcjum Sióstr Zakonnych pod wezwaniem Św. Katarzyny; przetrwał w niezmienionym kształcie do 1946 r.
- 1895 r. uruchomiono browar.
his browar
- 1 września 1898 r. oddano do użytkowania stację kolejową.his kolej

- 1898/1899 powstał garnizon.

his koszary
- 15 września 1899 r. na ulicach rozbłysło światło z prywatnego agregatu.
- 1901 r. na chodnikach i głównych ulicach położono twardą nawierzchnię; w sierpniu miasto otrzymało połączenie telefoniczne.
- 1910 r. miasto otrzymało własną elektrownię, wybudowaną za kwotę 87 000 marek.
his elektryk

- 1912-1913 budowa wodociągów i kanalizacji.
- 1939-1945 zniszczenie miasta w wyniku II Wojny Światowej; w tym czasie w Biskupcu istniały trzy obozy jenieckie: "Anker" - znajdujący się między dzisiejszymi ulicami Słowackiego, Ostre Koło i cmentarzem, "Kraks" w pobliżu jeziora Kraksy oraz obóz na terenie byłego browaru.
- 1945 r.: luty - zakończenie działań wojennych w mieście, kwiecień - przybycie przedstawicielstwa polskich władz do Biskupca, czerwiec – utworzenie SP w Rukławkach, pierwszej powojennej placówki oświatowej na terenie powiatu; lipiec - otwarcie pierwszej po wojnie szkoły, następnie elektrowni miejskiej, kolejno tartaku i młyna, wrzesień - uruchomienie tartaku, listopad - nominowanie pierwszego powojennego Burmistrza Serwiliana Rybackiego.
- 7 listopada 1946 r. otwarto Powiatową Bibliotekę Publiczną, pierwszą po wojnie placówkę biblioteczną w Biskupcu
- 1947 r. otwarto zakład mleczarski „Społem”; w latach 1949-1957 był to Państwowy Zakład Mleczarski, przekształcony później w Okręgową Spółdzielnię Mleczarską
- 1948 r. otwarto Liceum Ogólnokształcące; w listopadzie - bibliotekę miejską.
- 1 września 1950 r. utworzono szkołę podstawową dla pracujących.
- 1951 r. otwarto Powiatowy Dom Kultury w budynku poniemieckim, z inicjatywy Powiatowej Rady Narodowej; dynamiczny rozwój zakładów przemysłowych.
- 1957 r. odbudowany browar wytworzył pierwszą kwartę piwa (w 1962 r. stał się placówką eksperymentalną).
- 15 października 1958 r. otwarto uniwersytet powszechny w Biskupcu.
- 1 stycznia 1959 r. dawny powiat reszelski z siedzibą w Biskupcu przemianowano na powiat biskupiecki; w roku tym powstał stadion sportowy w oparciu o pracę społeczną.
- 1961 r. wybudowano kino panoramiczne „Millenium”.
- 1963 r. zakończono budowę fabryki mebli; utworzono spółdzielnię „Ozdoba”, pierwszą spółdzielnię mieszkaniową typu lokatorskiego.
- 1972 r. w wyniku uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z 6 grudnia w powiecie biskupieckim utworzono cztery gminy: Biskupiec, Bisztynek, Jeziorany i Kolno; odłączono miasto Reszel z nowo powstałą gminą Reszel, które przyłączono do powiatu kętrzyńskiego.
- 1975 r. w wyniku reformy administracyjnej wprowadzającej dwustopniowy podział na województwa i gminy, zlikwidowano powiat biskupiecki; Biskupiec stał się siedzibą Gminy Biskupiec z utworzonym Urzędem Miasta i Gminy.
- 1980 r. wrzesień - w nowym kompleksie Zespołu Opieki Zdrowotnej rozpoczęła funkcjonowanie Przychodnia Rejonowa; październik - Pogotowie Ratunkowe.
- 1981 r. marzec - oddano do użytku oddziały szpitalne; lipiec - oficjalne otwarcie nowo wybudowanego szpitala.
- 1999 r. – w wyniku kolejnej reformy administracyjnej Biskupiec wszedł w skład powiatu olsztyńskiego.
- kwiecień 2003 r. nawiązano współpracę z niemieckim miastem Bramsche; od 2005 r. są to miasta partnerskie.
- 2005 r. przebudowa ulic na osiedlu Zatorze.
- 2005/2006 budowa amfiteatru.
- od 2005 r. Biskupiec należy do międzynarodowej sieci miast Cittaslow; głównym celem tej sieci jest promowanie i rozpowszechnianie dobrej jakości życia w miasteczkach liczących do 50 tysięcy mieszkańców. W Biskupcu, jaki i całej sieci miast Cittaslow jakość życia jest ważniejsza niż pęd konsumpcyjny, a lokalne tradycje są promowane.

his lot

Dziś Biskupiec to prężnie rozwijające się miasto stawiające przede wszystkim na turystykę i promocję całej gminy, przyciągające turystów i inwestorów, doskonale korzystające z funduszy unijnych, przyjazne i nastawione na rozwój. Dzisiejszy Biskupiec pamiętając o przeszłości wciąż na nowo buduje swoją własną tożsamość. W ostatnich latach Biskupiec jako miasto z dużym potencjałem przechodzi szereg pozytywnych przeobrażeń, wynikających z licznych inwestycji, jak np.:
- budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 (w 2008 r. i w 2011 r.),
- przebudowa ulicy Żółkiewskiego (2009 r.),
- rewitalizacja Starego Miasta (2009-2010 r.),
- przebudowa głównych ulic: Kopernika, Poznańskiej, Plażowej, Bohaterów, Krótkiej, Śmiałej, Jeziornej i Okrzei (2010 r.), budowa nowego pomostu nad jeziorem Kraksy (2010r.),
- przebudowa ulic dojazdowych: Wojewódzkiej, Wojska Polskiego, Ludowej i Warszawskiej do drogi powiatowej nr 1456N (Rukławki-Rzeck) i krajowej nr 57 (biegnącej ulicami Niepodległości, Armii Krajowej, Chrobrego, rondo, Mickiewicza) (2010 r.),
- zagospodarowanie parku miejskiego (2010-2011 r.),
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej II etapy (2009-2011 r.),
- modernizacja budynku biblioteki (2013-2014 r.),
- przebudowa układu komunikacyjnego w centrum miasta (2014 r.),
- przebudowa ul. Okrężnej (2014 r.),
- adaptacja pomieszczeń na żłobek (2014 r.),
- uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Harcerskiej i Żelaznej oraz usunięcie kolizji przy ul. Zawadzkiego (2015 r.),
- utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości (2015 r.),
- Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Harcerskiej (2016 r.).

W roku 2018 planowane są kolejne inwestycje na terenie miasta, m.in.:
- przebudowa ulic: Lazurowa, Liszewskiego, Śmiała,
- budowa budynku komunalnego,
- przebudowa ul. Żelaznej I etap,
- termomodernizacja obiektów publicznych na terenie gminy i miasta Biskupiec,
- poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec,
- utworzenie Centrum Zawodowego, Edukacyjnego oraz Aktywizacji Ruchowej w Biskcupcu.

W chwili obecnej Biskupiec z całą pewnością należy zaliczyć do miast nowoczesnych, które mimo pięknego rysu historycznego, nie zamyka się na innowacyjne rozwiązania techniczne.