BIEG ULICZNY2021 03 popr

Rozpoczynamy zapisy na biegowe Grand Prix Biskupieckiego Lata.

W ramach Grand Prix Biskupieckiego Lata organizatorzy przygotowali trzy biegi na różnych dystansach od 4 do 6 km. Pierwszy bieg poranny wystartuje już 26 czerwca, kolejny popołudniowy 25 lipca, natomiast ostatni bieg nocny odbędzie się 27 sierpnia. Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach: junior (ur. w roku 2003 i młodsi), juniorka (ur. w roku 2003 i młodsze), OPEN Kobiety i OPEN Mężczyźni.
Warunkiem uczestniczenia w biegu jest wysłanie swojego zgłoszenia drogą elektroniczną na stronie www.superczas.pl i wypełnienie oświadczenia uczestnika w dniu weryfikacji. Osoby niepełnoletnie powinny również dostarczyć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Limit uczestników 200 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorami wydarzenia są: Biskupieckie Morsy, Biskupiec Biega, Burmistrz Biskupca, CKTiS w Biskupcu.

W sprawach organizacyjnych osobą do kontaktu jest Janusz Szczawiński, Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu, tel. 607 200 731.

Regulamin dostępny jest {tutaj}

BIEG ULICZNY2021 Obszar roboczy popr