logo osp

OSP w Biskupcu otrzymało dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki.

Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupcu otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupcu” w ramach Programu Dotacyjnego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Projekt zakłada zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy Biskupiec i powiatu olsztyńskiego, podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostki OSP Biskupiec w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu i zdrowiu osób, mienia albo środowiska naturalnego. W ramach dofinansowania zostanie zakupiony sprzęt i wyposażenie osobiste dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupcu.

Kwota dofinansowania wynosi 18 750,00 zł. Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia pochodzą w 100% ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW.

WFOSiGW 1