osp bc

Ochotnicza Straż Pożarna Biskupiec została włączona w struktury KSRG.

28 kwietnia Komendant Główny PSP, nadbryg. Andrzej Bartkowiak podpisał decyzje o włączeniu z dniem 1 maja do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 69 jednostek ochrony przeciwpożarowej. Porozumienie o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupcu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego podpisano 11 stycznia. Po OSP w Kobułtach i Bredynkach to kolejna jednostka na terenie gminy Biskupiec, która zasiliła szeregi KSRG.

Określona liczba doskonale wyszkolonych druhów, odpowiednie wyposażenie sprzętowe, skuteczny system powiadamiania i alarmowania i oczywiście stała gotowość do podejmowania działań ratowniczych – to wymagania jakie musieli spełnić druhowie jednostki OSP, aby mogli zostać włączeni do KSRG. Zadania ratownicze przewidziane dla jednostki w ramach systemu to między innymi walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne i kwalifikowana pierwsza pomoc.

Wkrótce do jednostek włączonych w struktury KSRG zostaną przesłane stosowne decyzje.