spis 2021 nowelizacja

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

1 kwietnia 2021r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 marca 2021r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in. :

ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad oraz dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu. Link do całej ustawy {tutaj}