uwaga

Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rzecku  do dnia 20 listopada (włącznie) pozostaje nieczynny. 

Do dnia 20 listopada (włącznie) PSZOK pozostaje nieczynny. Ponowne otwarcie nastąpi 23 listopada.