041 BGK Banery salon warsztat warmiskomazurskie 1200x628

Blisko 31 mln zł przeznaczono na tzw. pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczył na pożyczkę płynnościową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 blisko 31 mln złotych.
Pożyczka płynnościowa ma na celu wspomaganie utrzymania firm i miejsc pracy, jest wsparciem obrotowym kierowanym do mikro-, małych i średnich firm województwa warmińsko-mazurskiego. Warunki finansowania pożyczki płynnościowej:
• brak prowizji i dodatkowych opłat,
• oprocentowanie od 0,2% (uzależnione od stopy bazowej),
• kwota pożyczki do 400 tys. zł,
• całkowity okres spłaty do 6 lat (12 miesięcy karencji, do 12 miesięcy wakacji kredytowych).

pismo Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina

Strategia Inwestycyjna