lek megalia wycofany

Główny Inspektor Farmaceutyczny z dniem 18 czerwca wycofał z obrotu produkt leczniczy Megalia.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał już trzecią w tym roku decyzję dotyczącą wycofania z obrotu leku Megalia. Tym razem dotyczy ona wszystkich serii preparatu, które znajdują się jeszcze w obrocie. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, przyczyną jest stwierdzenie w zawiesinie nieczystości mikrobiologicznych.

Decyzja GIF