dworzec

15 czerwca podpisano umowę z wykonawcą na remont budynku dworca w Biskupcu.

Dzięki dofinansowaniu z UE zostanie całkowicie wyremontowany budynek dworca. Utworzone tam zostanie Centrum Zawodowe, w którym znajdzie się baza edukacyjna, czyli miejsce do prowadzenia warsztatów, szkoleń zawodowych wraz z pełnym wyposażeniem pomieszczeń. Wyremontowana zostanie również poczekalnia dla osób oczekujących na transport publiczny. - Cały budynek będzie stanowił spójną całość z terenem wokół, który już został zmodernizowany. Wierzę, że budynek Dworca zyska swój dawny blask i stanie się wizytówką naszego miasta, a także będzie miejscem przyjaznym dla naszych mieszkańców – komentował burmistrz Biskupca.
Koszt remontu to ponad 3 mln 240 tys. zł.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, Działania 8.1. – Rewitalizacja obszarów miejskich.

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://biskupiec.pl/aktualnosci/2550-modernizacja-dworca-w-biskupcu#sigProIda041591d57