logotypy bfsBFS otrzymała dofinansowania na realizację zadań związanych z promowaniem walorów turystycznych.

Biskupiecka Federacja Sportu otrzymała dofinansowanie na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach uzyskanych funduszy zostanie zrealizowane zadanie pt. „Promocja obszaru LGD - Historyczne spojrzenie na architekturę miasta Biskupiec". W wyniku realizacji zdania wykonane zostaną pocztówki, które trafią do mieszkańców i turystów, powstaną także tablice promocyjno-informacyjne zlokalizowane na terenie miasta, a w Urzędzie Miejskim w Biskupcu zawisną obrazy.
Celem projektu jest promowanie walorów turystycznych poprzez ukazanie historycznych aspektów architektury budynków miasta Biskupiec.
Wartość zadania: 37 351,45 zł
Kwota dofinansowania: 34 970,00 zł