garbage can 8191 1920

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania w ZUOK w Olsztynie wstrzymuje przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią koronawirusa instalacja ZUOK w Olsztynie zaprzestała przyjmowania od gmin odpadów wielkogabarytowych.
W związku z powyższym od dnia 23.03.2020 r., do odwołania, firma PWiK Sp. z o. o. odbierająca odpady komunalne z terenu naszej gminy nie będzie odbierała od mieszkańców odpadów wielkogabarytowych oraz nie będzie przyjmowała żadnych odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rzecku.