bacteria 163711 1280

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje.

W związku z zagrożeniem wystąpienia zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że każda osoba powinna bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną w swoim powiecie, jeśli była w krajach objętych zakażeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni (Chiny, Korea Południowa, Północne Włochy, Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur, Tajwan) i po powrocie zaobserwowała u siebie następujące objawy: wysoka gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni, mocno pogorszone samopoczucie.


Telefony kontaktowe dla powiatu olsztyńskiego 603-131-846, 531-709-487, 881-005-056.