writing 1209121 1920

Uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu odnoszą sukcesy w konkursach literackich.

20 stycznia rozstrzygnięto konkurs literacki organizowany przez Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła uczennica szkoły Nikola Smułek. Uczennica napisała „List do Ludzi”, w którym odniosła się do nauczania papieża Franciszka o ekologii oraz do Hymnu św. Franciszka „Laudato Si”. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Arcybiskup Metropolita Warmiński, Lasy Państwowe i Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska.
Natomiast 25 stycznia jury ogólnopolskiego konkursu literackiego na recenzję filmu „Złączyć się z Narodem” przyznało Aleksandrze Aszkiełowicz drugą nagrodę - smartphon. Konkurs został ogłoszony w ramach Kampanii Społecznej „Złączyć się z Narodem” na rzecz pomocy Polakom w powrocie do Ojczyzny. Uczniowie SP 2 obejrzeli film o Polakach deportowanych do Kazachstanu i na jego podstawie pisali recenzję, która następnie została przesłana na adres Repatrianci.pl. Obie uczennice zostały przygotowane do konkursów przez Urszulę Radomską. Poniżej prezentujemy prace uczennic.

praca Nikoli Smułek

praca Aleksandry Aszkiełowicz