baby 718146 1920

Zuzia, Aleksander, Hania, Maja, Jan i Nikodem – takich dzieci urodziło się w gminie Biskupiec najwięcej w minionym roku.

Do Urzędu Stanu Cywilnego w Biskupcu w 2019 roku zgłoszono 526 urodzeń (w roku 2018 zgłoszono ich 485).

Najpopularniejsze imiona na podstawie danych o zeszłorocznych aktach urodzenia USC w Biskupcu dla dziewczynek i chłopców z liczbą dzieci, którym je nadano to:

ZUZANNA 17
HANNA 13
MAJA 13
JULIA 11
LENA 10
NADIA 9
ZOFIA 9

ALEKSANDER 16
JAN 15
NIKODEM 13
ANTONI 10
SZYMON 9
FRANCISZEK 9
WOJCIECH 8

Pojawiały się też rzadkie i oryginalne imiona, które nadawano tylko raz. Są to m.in.: Lidia, Feliks, Mieszko, Ireneusz, Arianna, Walentyna, Elena, Nel, Teofila, Berenika, Inka.