excavator 1457673 1920

Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych.

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie podaje informacje o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych.

Tutaj znajduje się informacja dotyczącą obowiązujących przepisów w tym zakresie [Link] oraz formularz zawiadomienia o podjęciu wydobycia piasku lub żwiru [formularz].