DSC 1325pluc

Danuta Plucińska otrzymała nagrodę marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień zorganizowano na olsztyńskim zamku 14 listopada. Indywidualne nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są corocznie od 2001 r. pracownikom pomocy i integracji społecznej, a także aktywnym liderom organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Od 2014 r. przyznawane są również nagrody zespołowe - otrzymują je jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej czy organizacje pozarządowe. Ideą przedsięwzięcia jest promocja innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Z wnioskiem o nagrody i wyróżnienia mogły wystąpić osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej. W tym roku burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski nominował do nagrody dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Danutę Plucińską.
Danuta Plucińska jest zatrudniona w strukturach pomocy społecznej od ponad 40 lat. Od 1992 r. pełniła funkcję kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu, a od 1999 r. do chwili obecnej zajmuje stanowisko dyrektora. Praktycznie przez cały czas pracę zawodową uzupełniała dodatkowymi działaniami. Wykazywała dużo inicjatywy i zaangażowania w tworzenie i wdrażanie wieloprofilowych rozwiązań z zakresu pomocy społecznej i polityki prorodzinnej. Na wysoką ocenę zasługuje trud włożony w stworzenie struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu. W 1992 r. zainicjowała działalność Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Biskupcu (obecnie - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Biskupcu). W 2003 r. jako jedna z głównych założycielek doprowadziła do zawiązania Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie Barka. W roku 2005 dzięki jej działaniom został uruchomiony Klub Integracji Społecznej. Od roku 2017 na stałe wprowadziła w strukturę KIS dodatkową formę pracy z rodziną - usługi asystenta rodziny. Jej ostatnimi osiągnięciami są: wprowadzenie pilotażowego programu usług teleopiekuńczych, przystąpienie MOPS do koalicji sojuszników programu „Bezpieczna przyszłość”, rozszerzenie działalności domu dziennego pobytu dla seniorów.
- To nagroda to nie tylko mój indywidualny sukces, ale zasługa całego mojego zespołu – mówiła Danuta Plucińska. – Dziękuję także władzom gminy za wsparcie naszych działań. Bez współpracy wielu osób, dobrej chęci i myśleniu o łączących nas celach nie osiągnęłabym takich wyników. Myślę też, że słowa o koniecznym wsparciu ze strony pracowników i gminy dotyczą wszystkich dzisiaj nagrodzonych.
Danuta Plucińska odebrała nagrodę z rąk marszałka Gustawa Marka  Brzezina. Na uroczystości towarzyszyła jej grupa współpracowników biskupieckiego MOPS i burmistrz Kozłowski: Za każdym razem bardzo cieszę się z sukcesów moich pracowników. Myślę, że każdy kto spotkał na swojej drodze panią Danutę wie, jakim jest tytanem pracy. I to pracy trudnej, pochłaniającej, wymagającej poświęceń. Tym bardziej cieszę się i jeszcze raz gratuluję nagrody – mówił po uroczystości burmistrz.

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://biskupiec.pl/aktualnosci/2314-dyrektor-mops-z-nagroda-marszalka#sigProId6386a89fb2