talenty nowe

Rusza kolejna edycja stypendiów dla uzdolnionych artystycznie uczniów gminy Biskupiec.

Stypendia (w wysokości 300 zł miesięcznie) zostaną przyznane maksymalnie pięciu najlepszym osobom, które w roku szkolnym 2018–2019 odniosły sukcesy w dziedzinie artystycznej. Każda z nich będzie otrzymywała wsparcie od gminy przez okres 12 miesięcy począwszy od stycznia 2020 r. Konkurs adresowany jest do osób do 18 r.ż. Każda szkoła może dokonać maksymalnie dwóch zgłoszeń.
Termin składania wniosków mija 15 września 2019 r. Nagrody (stypendia) wręczone zostaną na gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanej 10 października 2019 r.
Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu.
Do pobrania:
Regulamin konkursu „Biskupieckie Talenty 2019”
Zgłoszenie do konkursu (zał. nr 1)
Zgoda na wykorzystanie danych (zał. nr 2)
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (zał. nr 3)