wfoś korzystamy

Gmina Biskupiec otrzymała dofinansowanie na nasadzenie drzew miododajnych.

Burmistrz Biskupca informuje, że Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Lipowy raj dla pszczół”.

Łączna wartość projektu wynosi 8750 zł z czego 80 % (7000 zł) zostanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Gmina Biskupiec wnosi wkład własny w wysokości 1750 zł. Umowa na dofinasowanie została podpisana 25 stycznia 2019 r.

Nadrzędnym celem projektu jest posadzenie drzew miododajnych i zadbanie o lepsze warunki dla pszczół, aby zmniejszyć wymieranie owadów. Inicjatywa ta wpłynie na wzbogacenie środowiska przyrodniczego, powiększenie bazy pożytków dla owadów, a tym samym na poprawę bioróżnorodności.

Zadanie zostanie zrealizowane do 10 maja 2019 r. w zakresie:
- usługi geodezyjnej (wyznaczenie terenu pod nasadzenia),
- usługi ogrodniczej (przygotowanie terenu do nasadzeń, nasadzenie drzew miododajnych, umocowanie palików podtrzymujących drzewa oraz zapewnienie odpowiedniego podłoża i nawożenia).

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty następujący efekt ekologiczny:
- wzrost populacji owadów poprzez posadzenie drzew miododajnych,
- poprawa estetyki terenu oraz poprawa jakości powietrza.

(umowa dotacji nr 00003/19/14024/OP-PO/D DNIA 25.01.2019 r.)