cmentarz

W związku z dniem Wszystkich Świętych organizacja ruchu w pobliżu biskupieckiego cmentarza zostanie zmieniona.

Zmiany obowiązywać będą w czwartek 1 listopada.
Od godz. 5 do godz. 20 ul. Cmentarna będzie całkowicie wyłączona z ruchu samochodowego.
Od godz. 6 do godz. 20 na ul. Krynicznej i Słowackiego zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy z możliwością wjazdu od ul. Chrobrego. Będzie tam też obowiązywał zakaz zatrzymywania. W związku wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego wjazd na ul. Kryniczną od ul. Mickiewicza będzie niemożliwy. Wjazd w ul. Słowackiego od ul. Ostre Koło będzie również niemożliwy.
Przy cmentarzu zostaną udostępnione miejsca postojowe z wjazdem od ul. Chrobrego (od strony lecznicy dla zwierząt). Wyjazd z tego parkingu będzie możliwy bezpośrednio na ul. Chrobrego. Ponadto udostępnione będą dodatkowe dwa parkingi dla pojazdów w pobliżu cmentarza (teren przy Zespole Szkół oraz teren przy hali sportowej SP 3), z wjazdem od ul. Chrobrego.

Kierowcy proszeni są o zwrócenie szczególnej uwagi na znaki drogowe oraz stosowanie się do poleceń służb mundurowych.