krajobrazy page 001

Szkoła w Kobułtach zaprasza mieszkańców gminy do nadsyłania prac na konkurs „Ojczyste krajobrazy na fotografii”.

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Flagi Polski w Kobułtach. Jego uczestnikami mogą być mieszkańcy gminy Biskupiec. Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych: od 7 do 15 lat i powyżej 15 lat i skierowany jest do fotografów-amatorów. Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy i urokliwe miejsca Polski. Oceniane będą przede wszystkim wartości takie jak: estetyka, wyczucie artystyczne, pomysłowość, oryginalność fotografii, prezentacja piękna naszej ojczyzny oraz jakość wykonania fotografii. Każda osoba biorąca udział w konkursie może zgłosić pojedyncze fotografie lub cykl 3 fotografii. Termin składania prac upływa 8 października 2018 r.
Wystawa prac, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 10 października 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.
Regulamin i karta zgłoszeniowa