001talenty

Rusza kolejna edycja stypendiów dla uzdolnionych artystycznie uczniów gminy Biskupiec.

Stypendia (w wysokości 300 zł miesięcznie) zostaną przyznane trzem najlepszym osobom, które w roku szkolnym 2017–2018 odniosły sukcesy w dziedzinie artystycznej. Każda z nich będzie otrzymywała wsparcie od gminy przez okres 12 miesięcy począwszy od stycznia 2019 r. Konkurs adresowany jest do osób do 18 r.ż. Każda szkoła może dokonać maksymalnie dwóch zgłoszeń.  
Termin składania wniosków mija 15 września 2018 r. Nagrody (stypendia) wręczone zostaną na gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanej 11 października 2018 r.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu.

Do pobrania:

Regulamin konkursu "Biskupieckie Talenty 2018"

Zgłoszenie do konkursu (zał. nr 1)

Zgoda na wykorzystanie danych (zał. nr 2)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (zał. nr 3)