oxfors

Ucząca w SP 3 w Biskupcu uzyskała tytuł finalisty Nauczyciela Języka Angielskiego Roku 2017.

Tytuł Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 2017 BAS w imieniu organizatora Konkursu, British Alumni Society oraz partnera merytorycznego i fundatora nagród, Oxford University Press, przyznaje specjalnie w tym celu powołana Kapituła. Od 2018 roku konkurs odbywa się także pod patronatem Ambasady Brytyjskiej w Polsce. W Kapitule Konkursu Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 2017 BAS zasiadły autorytety związane z edukacją i kulturą brytyjską w Polsce. Nagrody przyznano 9 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie.
Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza polegała na spełnieniu podanych kryteriów, drugim etapem konkursu było zaprezentowaniu swojego dorobku za pomocą multimediów.
Kapituła Konkursu stwierdziła, że praca nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Biskupcu, wyróżnia się inicjatywą i działaniami zgodnie z podanymi kryteriami i przyznała Edycie Salamończyk tytuł finalisty Nauczyciela Języka Angielskiego Roku 2017.