crayons 3329799 1280

Ruszyły przygotowania do wydania broszury zawierającej teksty legend z okolic Biskupca z ilustracjami wykonanymi przez dzieci.

Wydawnictwo ma być gotowe przed wakacjami. Będzie rozdawane wśród najmłodszych turystów odwiedzjących gminę Biskupiec. Ma poszerzyć wiedzę o najbardziej lokalnym folklorze zarówno uczestników konkursu, jak i późniejszych czytelników książeczki.

W konkursie „Biskupieckie Bajki” należy zilustrować dowolną techniką wybraną legendę warmińską, zawartą w załączniku do regulaminu konkursu. Praca musi być wykonana w formacie a4, płaska, tak, by można ja było potem zeskanować i reprodukcję umieścić w broszurze.

Prace będzie można złożyć do 18 maja 2018 r. Będą przyjmowane w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Biskupcu (ul. Armii Krajowej 1, 11-300 Biskupiec). Praca konkursowa musi na odwrocie zawierać metryczkę z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu autora, również klasę i nazwę szkoły do której uczęszcza. Na odwrocie musi być też umieszczony tytuł legendy, do której praca jest ilustracją.

Zwycięzcy będą wybierani w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III, szkoły podstawowe klasy IV-VII oraz szkoły ponadpodstawowe. Wręczenie nagród nastąpi 2 czerwca w czasie pikniku z okazji Dnia Dziecka w parku miejskim w Biskupcu.

Regulamin konkursu "Biskupieckie Bajki"

Załącznik do regulaminu - wybór bajek