Projekt bez tytułu

Rusza międzynarodowy konkurs filmowy szukający odpowiedzi na pytanie czym jest Cittaslow Inetrantional.

Organizatorzy konkursu chcą poszukać odpowiedzi na to pytanie poprzez stworzenie krótkich filmów video, opowiadających historię o postaciach i doświadczeniach wszystkich członków sieci Cittaslow na całym świecie.
Inspiracja do filmu jest dowolna ale powinna w jakimś stopniu nawiązywać do siedmiu makro obszarów z certyfikacji Cittaslow:1. Energia i polityka środowiskowa;

2. Polityka infrastrukturalna;
3. Jakość życia mieszkańców;
4. Rolnictwo, turystyka, rzemiosło;
5. Gościnność, świadomość, szkolenia;
6. Spójność społeczna, aktywne społeczeństwo.
7. Partnerstwo.

Zwycięski film zostanie nagrodzony podczas Zgromadzenia Ogólnego Cittaslow International w dniu 23 czerwca 2018 r. w Mirande (Francja) i będzie promowany poprzez kanał filmowy i międzynarodową stronę Cittaslow.Do konkursu można zgłosić filmy video, videoklipy, animacje, grafiki stworzone wyłącznie na jego potrzeby. Wszystkie materiały filmowe muszą zostać stworzone zgodnie z poniższą specyfikacją:

cyfrowy format MP4, HD, 16:9.

Każda praca musi być wolna od jakichkolwiek praw autorskich, zarówno na ścieżkach wideo i audio; są dozwolone tylko licencje “cc”, creative commons.
Język: w języku ojczystym z napisami w języku angielskim lub po angielsku.

Każdy uczestnik może wysłać do konkursu maksymalnie jeden utwór, o czasie trwania nie dłuższym niż 3 minuty. Prace należy nadsyłać w wersji cyfrowej poprzez WeTransfer, DropBox lub FTP (file tranfer protocol).

Wszsytkie prace muszą zostac zgłoszone za pomocą "Formularza zgłoszeniowego" zawierającego krótkie podsumowanie pracy.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH: 15 MAJA 2018.

Udział w konkursie jest darmowy.
Otrzymane prace zostaną wybrane w drodze decyzji jury powołanego przez Cittaslow International. Jury będzie składać się z przedstawiciela Międzynarodowego Komitetu Naukowego Cittaslow, przedstawiciela Komitetu Prezydialnego Cittaslow, Sekretarza Generalnego oraz menadżera odpowiedzialnego za platformę cyfrową Cittaslow, pana Luca Filippetti. 
Wszystkie nagrodzone prace zostaną pokazane podczas Międzynarodowego Zjazdu Cittaslow w udostępnionych miejscach i przesłane na oficjalną stronę naszego Stowarzyszenia.
Autor jest jedyną osobą odpowiedzialną za swoje prace i za treść własnych prac w odniesieniu do osób trzecich i zrobionych zdjęć. Zgłoszone prace są wyłączone z konkursów produkcji reklamowych i produkcji sieci krajowej, a także wszystkich utworów, które brały już udział w innych konkursach.
Wszystkie filmy pozostaną w pojedynczym użyciu Cittaslow International wyłącznie do celów instytucjonalnych.
Konkurs jest otwarty wyłącznie dla autorów, którzy dopuszczają projekcję i publikację swoich prac również w Internecie.
Biorąc udział w Konkursie, autorzy zezwalają na przetwarzanie własnych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.