szpital

Już piąty raz szpital w Biskupcu znajduje się w czołówce najlepszych polskich szpitali akredytowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

13 kwietnia odbyło się uroczyste przyznanie akredytacji. Wręczał ją Andrzej Warunek, kierownik Działu Standaryzacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), które jest jednostką Ministerstwa Zdrowia. Odbierał – w obecności wielu zaproszonych gości i części personelu palcówki – dyrektor szpitala Marek Pietras.
Szpital Powiatowy im. Jan Mikulicza w Biskupcu od wielu lat cieszy się dobrą opinią wśród pacjentów o czym świadczy rosnąca ilość osób spoza obwodu leczniczego wybierająca biskupiecki szpital, która w 2017 roku przekroczyła 57,8%. Placówka stara się świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie. Jest to proces ciągły, wymagającym stałego doskonalenia.
Wysoka jakość usług podnosi rangę szpitala, ale przede wszystkim służy dobru i bezpieczeństwu pacjenta. Badanie satysfakcji pacjentów z 2017 roku pokazało, że wybór tej placówki w razie ponownej hospitalizacji deklaruje 98,7% z nich.
Przyznanie certyfikatu poprzedziła trzydniowa wizyta akredytacyjna (11-13 grudnia 2017 r.). Zespół wizytatorów zewnętrznych z Ośrodka Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa dokonał oceny poziomu spełnienia przez biskupiecki szpital wymagań zawartych w Standardach Akredytacyjnych. Ubieganie się o certyfikat akredytacyjny jest dużym wyzwaniem, wymaga ogromnego trudu i zaangażowania wszystkich pracowników szpitala. Analizy wymagane przy akredytacji dotyczą najważniejszych zagadnień np. monitorowania zakażeń szpitalnych, odległych skutków zabiegów, przyczyn zgonów pacjentów. Ponadto systematyczna analiza danych nie tylko pochodzi z praktyki klinicznej, ale bezpośrednio od pacjentów. Według głównych standardów wyróżniona jest ocena pracy, która dotyczy także kompletnej i zgodnej z prawem dokumentacji medycznej.
Certyfikat Akredytacyjny z zakresie stacjonarnych usług zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego przyznawany jest szpitalowi w Biskupcu od 2002 roku, zawsze na trzy lat. Minister Zdrowia nadał szpitalowi status Szpitala Akredytowanego już po raz piąty. Po grudniowej wizycie szpital uzyskał poziom 85% spełnienia warunków akredytacyjnych, a przy poprzednich akredytacjach zawsze utrzymywał poziom co najmniej 75 %.

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://biskupiec.pl/aktualnosci/1569-szpital-z-certyfikatem#sigProId9b1b2d90e8