Urząd Miejski

Po uchwaleniu budżetu Gminy wiadomo już jakie inwestycje będą realizowane w tym roku.


Pod koniec grudnia Rada Miejska w Biskupcu jednogłośnie zatwierdziła budżet na 2018 rok. To rekordowo wysoka kwota – 119 milionów zł. Do tego Gmina pozyskała dofinansowanie z różnych zewnętrznych źródeł – środków europejskich, ministerialnych, powiatowych, co pozwoli zrealizować wiele oczekiwanych inwestycji, a także zrealizować nowe plany.


Za około 20 milionów zł realizowane będą inwestycje dofinansowane dzięki przynależności Biskupca do Stowarzyszenia Polskich Miast Cittaslow. Budynek dawnego BDKu doczeka się gruntownego remontu i trafi do niego nowoczesny sprzęt, a park wokół niego nabierze funkcji rekreacyjnej. Przewidywana jest rewitalizacja budynku dworca z zagospodarowaniem przyległego terenu na potrzeby stworzenia Centrum Zawodowego. Zagospodarowana zostanie plaża miejska nad Kraksami, powstaną tam także nowe pomosty w ramach stworzenia Centrum Aktywizacji Ruchowej. Planowane jest dostosowanie istniejącego budynku Domu Pracy Twórczej „Sorboma” na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjnego. Dzięki unijnym środkom dla miast Cittaslow w Biskupcu pojawią się nowe ciągi pieszo-jezdne, korty tenisowe, ścianki wspinaczkowe, siłownie plenerowe, place zabaw, przebudowane zostaną ul. Bogusławskiego, Ogrodowa i Dworcowa. Projekty będą realizowane przy 85% dofinansowaniu ze środków europejskich.


Również 20 milionów zł będą warte prace dotyczących budynków użyteczności publicznej w gminie. Ostatnia transza dofinansowania popłynie na budowę nowej hali sportowej przy Zespole Szkół. Planowana jest termomodernizacja wszystkich placówek edukacyjnych zajmujących budynki należące do Gminy (w Biskupcu: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Przedszkole „Piątka", Przedszkole „Jacek i Agatka", Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny, Gimnazjum nr 1, a także Szkoła Podstawowa w Czerwonce, Szkoła Podstawowa w Kobułtach, Zespół Szkół w Węgoju, Społeczne Szkoły w Bredynkach i Borkach Wielkich). Również Urząd Miejski doczeka się termomodernizacji. W Urzędzie Miejskim pojawi się także nowa serwerownia i sieć teleinformatyczna, uruchomiony zostanie m.in. system informacji przestrzennej on-line. E-usługi i ich techniczne zabezpieczenie kosztować będzie ok. 1 mln zł (z czego 85% to środki unijne).


8 milionów zł to koszty zwiększenia zasobów lokalowych Gminy. Za tyle zostanie wybudowany budynek socjalny w Czerwonce dla 16 rodzin i budynek komunalny w Biskupcu z 33 mieszkaniami.


Z dotacji z różnych źródeł wykonane zostaną prace związane z drogami w gminie za ok. 6 milionów zł. Planowane są: przebudowa ulic Lazurowej, Liszewskiego i Żelaznej; wykonanie projektu budowy ronda przy ul. Chrobrego i Armii Krajowej; przebudowa drogi Węgój-Łabuchy-Czerwonka; budowa drogi od drogi powiatowej nr 1454N do drogi krajowej nr 57 (pierwszy etap); wykonanie parkingu przy cmentarzu w Biskupcu i budowa ścieżki rowerowej Biskupiec-Szczytno na terenie Gminy Biskupiec.


Modernizację czeka także cmentarz komunalny w Biskupcu (pierwszy etap), strażnicę w Droszewie, oświetlenia drogowe (pierwszy etap), budynek PSONI przy ul. Gdańskiej i tereny wokół zbiornika retencyjnego i Orlika przy ul. Żółkiewskiego. Koszty tych inwestycji planowane są na poziomie ok. 5,5 milionów zł.


Rok 2018 oznacza też dużo inwestycji w sołectwach. Trafi do nich ponad 600 tysięcy zł. Na co zostaną przeznaczone? Planowane są: budowa chodnika w Droszewie; modernizacja przystanku w Mojtynach; modernizacja drogi w Czerwonce; place zabaw w Borkach Wielkich, Labuszewie, Czerwonce, Biesowie; zakup urządzeń sportowych w Mojtynach; zakup urządzeń fitness i bujawek dla dzieci w Zarębcu; zakup urządzeń siłowni plenerowej w Botowie; zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Rukławkach, Najdymowie, Lipowie; zagospodarowanie plaży i boiska w Stanclewie; zagospodarowanie terenu boiska w Łabuchach; ocieplenie świetlicy w Węgoju; budowa świetlicy w Wilimach oraz zagospodarowanie placu przy świetlicy w Rzecku.

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://biskupiec.pl/aktualnosci/1471-planowane-inwestycje-w-2018-r#sigProId78a2c6bff4