13 milionow foto

Przedstawiciele Gminy Biskupiec podpisali umowy zapewniające dofinansowanie ze środków unijnych na ponad 13 mln złotych.

 28 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin podpisał 17 umów na ponad 43 mln zł dofinansowania dla różnych projektów. Między beneficjentami znalazła się Gmina Biskupiec, którą reprezentował burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski i skarbnik gminy Elżbieta Kaczmarczyk. Złożyli oni podpisy pod umowami zapewniającymi dofinansowanie przedsięwzięć z Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020:
1) Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec; wartość projektu: 11,9 mln złotych, wysokość dofinansowania: 10,1 mln złotych,
2) Utworzenie Centrum Aktywności Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy; wartość projektu: 1,5 mln złotych, wysokość dofinansowania 1,3 mln złotych,
3) Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu; wartość projektu: 2 mln złotych, wysokość dofinansowania 1,7 mln złotych.
W ramach pierwszego projektu budynek Centrum Kultury, Turystyki i Sportu przejdzie gruntowny remont, termomodernizację oraz zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt. Stworzona zostanie przy nim infrastruktura rekreacyjna. W tym projekcie przewidziana jest budowa kortów tenisowych wraz ze ścianką wspinaczkową w parku przy ul. Wiosennej, budowa placów zabaw przy ul. Poznańskiej, przy ul. A. Mickiewicza, przy ul. B. Chrobrego, w parku przy ul. Wiosennej. Projekt przewiduje zagospodarowanie także innych terenów (skwer przy ul. Armii Krajowej i Dworcowej, teren przy ul. Żeromskiego, rondo na Placu Wolności, park przy ul. Ogrodowej, park przy ul. Wiosennej, teren przy ul. Poznańskiej).
Nad jeziorem Kraksy zakładana jest budowa pomostu rekreacyjnego, pomostów do cumowania sprzętu pływającego i pomostów wędkarskich, uporządkowanie strefy przybrzeżnej, budowa ścieżki dydaktycznej, montaż elementów małej architektury.
Trzeci projekt zakłada dostosowanie Domu Pracy Twórczej „Sorboma” na potrzeby utworzenia centrum edukacji, polegające na przeprowadzeniu gruntownych prac. Planowane jest wyremontowanie i wyposażenie sali wielofunkcyjnej i dydaktycznej, wyremontowanie klatki schodowej, modernizacja sanitariatów i remont węzła sanitarnego, dostosowanie pomieszczeń piwnicy na potrzeby realizowanych zajęć, poprawa dostępności komunikacyjnej obiektu, położenie bruku i płyt granitowych, montaż stylowych lamp oświetleniowych w jego bezpośrednim pobliżu.
- Wszystko to będzie możliwe dzięki temu, że Biskupiec należy do Stowarzyszenia Sieci Miast Cittaslow, w ramach którego dostaliśmy te dofinansowanie. A także dzięki temu, że umiemy skutecznie zabiegać o środki zewnętrze na swój rozwój – komentował podpisanie umów Kamil Kozłowski.
Pierwsze przetargi dotyczące projektów zostaną ogłoszone w styczniu 2018 r.