Oświadczenie burmistrza Biskupca 30 marzec 2017
 
 
 
Szanowni Państwo!
 
Stanowczo dementuję pojawiające się anonimowe informacje o rzekomo powstającej w Biskupcu spalarni odpadów na terenie, lub w pobliżu planowanej budowy fabryki płyt wiórowych i melaminowanych. Nigdy nie wyraziłem zgody na lokalizację takiej inwestycji w obrębie miasta, podobnie jak byłem przeciwny i aktywnie działałem przeciwko lokalizacji kolejnych ferm indyczych tuż za granicami Biskupca, jako inwestycji mającej potencjalnie negatywny wpływ na komfort życia w naszym mieście.
 
W trosce o nieograniczony dostęp do informacji i pełną jasność co do planowanych na terenie naszego miasta inwestycji, poprosiłem inwestora o zorganizowanie punktu informacyjnego dotyczącego budowy fabryki.
 
Punkt informacyjny będzie czynny przy ul. Grunwaldzkiej 8 w dniach 11 kwietnia w godz. 16.30 – 18.30 oraz 12 kwietnia w godz. 10.00 – 12.00 i będzie otwarty dla osób, które mają jakiekolwiek pytania dotyczące planowanej w Biskupcu inwestycji.
 
Celem punktu informacyjnego jest prowadzenie proaktywnej komunikacji z mieszkańcami Biskupca i umożliwienie każdemu zdobycie informacji na temat planowanej budowy fabryki. Działanie to ma również rozpocząć dobrosąsiedzki dialog pomiędzy lokalną społecznością a inwestorem.
 
Zapraszam do odwiedzenia punktu informacyjnego, w celu pozyskania wiedzy o planowej fabryce płyt wiórowych i melaminowanych. Wierzę, że dalszy dialog na temat inwestycji, którego jestem zwolennikiem, będzie oparty wyłącznie na prawdziwych i merytorycznych informacjach.
 
 
 
Kamil Kozłowski
 
Burmistrz Biskupca
 
30 marca 2017 r.