Sołtys Wilim wyróżniona - 11 marca 2017
 
W czasie obchodów Samorządowego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach wyróżnienie od marszałka województwa odebrała Magdalena Sadowska.
 
 
11 marca przypada święto sołtysów. Samorząd województwa, by docenić ich pracę, zorganizował spotkanie, które odbyło się w piątek 3 marca w hali wystawienniczej Expo Mazury w Ostródzie. Ponad 1000 sołtysów przyjęło zaproszenie marszałka do wspólnego świętowania tego szczególnego dnia.
 
 
– Sołtys to osoba łącząca lokalną społeczność z samorządem, dostępna dla mieszkańców 24 godziny na dobę. Samorządność zaczyna się w sołectwie, a sołtys jest pierwszym odbiorcą oczekiwań mieszkańców, a potem pierwszym wykonawcą, zachęcającym do wspólnego działania – mówił w czasie uroczystości marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Często sam dla swojej społeczności robi to, co w mieście wykonują niekiedy różne organizacje albo instytucje, tylko w mniejszej skali.
 
 
Marszałek wręczył wyróżnienia sołtysom angażującym się w aktywizowanie społeczności lokalnych, inicjującym działania wpływające na zachowanie dziedzictwa kulturowego, zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego, wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, realizowane w ramach różnych konkursów np. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”, „Eko-sołectwo”.
 
 
Wśród 31 wyróżnionych była także sołtyska z gminy Biskupiec - Magdalena Sadowska. Sołtys Wilim otrzymała także gratulacje i podziękowania od burmistrza Biskupca Kamila Kozłowskiego. – Podziwiam zaangażowanie w aktywizację społeczności lokalnej oraz wkład pracy owocujący wzrostem atrakcyjności Wilim i tym samym całej gminy Biskupiec – mówił burmistrz.
 
 
Prof. Stanisław Achremczyk opowiedział o roli sołtysa w społeczności lokalnej. Uroczystość zwieńczył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”.
 
Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://biskupiec.pl/aktualnosci/1139-soltys-wilim-wyrozniona#sigProIda8569ed41a